Айрықша баҳаланған ашық сабақ

59
Факультетмиз 4-курс студенти Барлықбаева Абадан питкериўши педагогикалық әмелиятин факултетмизден Гүлбәҳар Тоқимбетова ҳәм Шәригүл Алланиязовалар басшылығында қаламыздағы И.Юсупов атындағы қәнигелестирилиген мектепте алып бармақта.
А.Барлықбаева әмелияты даўамында оқытыўшылық ўазыйпасына жақсы кирисе алды. Оқыўшылар менен бирге ислесип, жақыннан сәўбетлесип, ҳәр бир сабақты нәтийжели өтиўге ҳәрекет етпекте. Бунда ҳәр түрли педагогикалық методлардан пайдаланыў жақсы нәтийже береди.

Абадан усындай методларынан бир нешеўин мектептеги 7-класс оқыўшыларына өткен ашық сабақтан қолланды.

Әдебият пәнинен Жийен Аманлıқ улының "Посқан ел" темасында "Тарийхтан саза..." атлы өтилген ашық сабақты әмелият басшылар Ш.Алланиязова, Г.Тоқымбетов, мектептен бекитилген устазы А.Қулимбетовалар айрықша 5 баҳасы менен баҳалады.

Қызықлы етип өтилген ашық сабақта ҳәр бир оқыўшыдан үй тапсырмасын қай дәрежеде орынлағанын анықлаў ҳәм ўақыт шегарасын тежеў мақсетинде "сораўлы сынақлар" методынан пайдаланылды.


"Таза теманы беккемлеўде "Қәйткенде..."., "Не ушын...","Себеби..."
Методларын қолландым. Бунда еки топар арасында сораў таслаў арқалы тема бойынша түсинген мағлыўматларын логикалық ойлаўды иске асырған ҳалда жуўап қайтарыў. Бул методының әҳмиети оқыўшының логикалық ойлаў қәбилийетин асырады-дейди, А.Барлықбаева.


Парахат Ажимуратов
ҚМУ 4-курс студентискачать dle 11.3

Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

wso shell hacklink panel hacklink kaliteli hacklink adresi hacklink al hacklink panel hacklink satış garantili hacklink  instagram takipci hilesi