Рахмет, сизлерге, әзиз устазларым!

602
Бир мәмлекетте жүдә үлкен уры пайда болыпты. Ол жүдә қәбилетли екен. Урыны бул жолдан ҳеш ким қайтара алмапты. Ал, және бир мәмлекетте жүдә ақыллы адам бар екен. Ол ҳәр қандай инсанды тәрбиялаў қәбилетине ийе екен. Аўылласлары жас урыны сол адамның алдына барыўға көндирипти. Аўыл ақсақалы бир күни урыны шақырып:
- бир мәмлекетте урылардың ең үлкен устазы бар, сен сол адамнан урлықтың барлық сырларын үйренип кел, болмаса бир күни бир жерде пәнт жеп қалыўың мүмкин, - депти. 
Уры сол устаздың алдына барыпты.
- устаз, мен пәлен мәмлекеттиң үлкен урысыман, сиз жүдә қәбилетли урылардан екенсиз. Соның ушын маған оның хәмме сырларын үйретсеңиз, -депти.
Устаз шәкиртиниң мақсетин түсинип, урлықтың сырларын үйирете баслапты. Алдын, урыны өзи жазатуғын оң қолы менен жаздырыпты. Бираз ўақыт өткеннен соң, шеп қолы менен жазыўға үйирете баслапты. Бул исти де үйреткеннен соң, оң аяқ пенен жаздыра баслапты. Кейин шеп аяқ пенен жазыў өнерин  үйиретиўин айтыпты.
Шәкирт бул тәрбияның жўумағын устазынан сорапты. Сонда устаз:
- урлық жүдә нәзик ҳәм қәўипли жумыс. Егер қолға түсип қалғандай болсаң, алдын оң қолыңды кеседи, сен шеп қол менен ислеўге мәжбүр боласаң. Егер бул ис екинши мәрте тәкирарланса шеп қолыңды да кеседи. Енди аяқ пенен жазыўыңа, сызыўыңа туўра келеди, - депти. Егер және қолға түсип қалсаң, оң аяғыңды да кеседи. Сенде тек ғана бир имканият қалады, яғный жүриў, жазыў, урлық етиў хәммесин тек шеп аяқ пенен ислеўиңе тўура келеди.
Сонда қәбилетли уры устазының сөзлерин түсинип, басқа кәсип пенен шуғылланыўды мақул көрипти. Устазы оның қәбилетине жарасатуғын кәсипти таңлап, жигитти ийгиликли ислерге үйиреткен екен. 
Мен бул рәўиятты оқығанымда жүдә тәсирленген едим, себеби, устаз хаққында сөз болғанда усы рәўият көз алдымнан елеслей береди. Сонлықтан да, устаз хаққындағы мақаламды жоқарыдағы рәўият пенен баслағанды мақул таптым.
Устазлық – уллы ҳәм муқаддес кәсип. Устаз дегенде бизлердиң көз алдымызға ата-анамыз сыяқлы меҳрибан, көзлери нурға толы инсанлар келеди. Бул кәсип бир қарағанда аңсат кәсиптей болып көринеди, бирақ тийкарында устазлық жүдә машақатлы кәсип болып, оның да өзине жараса қыйыншылықлары бар. Халқымызда «Устаз атаңдай уллы» - деген нақыл бар. Ҳақыйқаттан да, бизлер өз ата-анамызды қалай хүрметлеп, айтқанларын булжытпай орынласақ, устазларымызға да тап сондай мүнәсибетте болыўымыз дәркәр. Бирақ, әттең, айырым  шәкиртлер бар,  абырой, итибарға, табысларға ерисемен дегенинше устазының тапсырмаларын орынлап, ҳүрметин  орнына қояды, ал, жәмийетте өз орнына ийе болған, үлкен лаўазымларға ерискеннен кейин устазын умытып кетеди, ҳәттеки, сәлемин де қызғанады. Мен бундай тайпаға кириўши инсанлар хаққында сөз еткенимде, Әжинияз шайырдың:
                       Қасқалдаққа бир ағары май питсе,
                       Ғаңқылдасып қонар көлин танымас,
                       Патшаның дәўлети таяйын десе,
                       Көзине май питип елин танымас.
деген қатарлары ядыма түседи. Инсан ҳеш қашан өткен өмирин умытып кетпей, устазынан барлық ўақытта ақ пәтия, алғыслар алып жүриўи керек. Себеби, «бир ҳәрип үйиреткен устазға қырық жыл сәлем бер» - деген гәп бийкарға айтылмаған. «Устаз көрмеген шәкирт, шәкирт емес» - дегениндей, мениң ҳәзирги ўақытта устазларым жүдә көп. Олардан: филология илимлериниң кандидатлары З.Оразымбетова, Д.Бекбаўлиев, З.Қожықбаева, Т.Машарипова, Б.Палўанов, Е.Жаримбетов, Ж.Марзияевлардан   қәнигелигиме тийисли болған көплеген сабақларды үйренип атырман.
Буннан тысқары, баспасөздеги устазым Г.Турдышова, телевидениедеги устазым У.Еримбетова ҳәмде Қарақалпақстан радиосындағы устазым Ф.Қожықбаевалардан да билмеген көплеген нәрселеримди үйренбектемен. Мен бәрше устазларымды «1-октябрь – муғаллимлер ҳәм устазлар байрамы» менен шын жүрегимнен қутлықлайман. Оларға узақ өмир, беккем денсаўлық, жумысларында тасқын табыслар тилеймен. Сондай-ақ, пурсаттан пайдаланып мен барлық устазларыма рахметлер айтаман. Келешекте мен де устазларым сыяқлы елиме, халқыма пайдасы тийетуғын жетик қәниге болыўым ушын оқыў ҳәм изленистен ҳеш қашан тоқтамайман. Рахмет әзиз устазларым!
 
                                                                          Айнура Алишова,
                                                          Журналистика қәнигелиги 3-курс студенти.скачать dle 11.3

Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

instagram takipçi satın al instagram free followers instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi cheat follower for instagram free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Ankara Escort ankara escort Çankaya Escort Ankara escort Türkçe Altyazılı Porno Bahçeşehir Escort escort izmir Beylikdüzü Escort Keçiören Escort eskisehir escort bayan izmir escort bayan Bahçeşehir Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Bayan Döşemealtı escort Eryaman Escort Pendik Escort escort ankara Kadıköy Escort istanbul escort ankara escort Bodrum Escort Sincan Escort ankara escort Ankara Escort escort ankara Beylikdüzü Escort Ankara escort bayan Ataşehir Escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Kartal Escort Kartal Escort iddaa mac sonucu İstanbul Escort porno ankara escort izmir escort Zenci porno Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Pendik escort rehadex izmir escort Ankara escort Türkçe Altyazılı Porno izmir escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Ümraniye Escort Aydınlı Escort Maltepe Escort istanbul escort bayan Erenköy Escort Ümraniye Escort Maltepe escort kurtköy escort Kadıköy Escort Kurtköy Escort Kurtköy Escort Bostancı escort Acıbadem Escort Kurtköy Escort Kartal escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Şerifali Escort Bostancı Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Göztepe Escort Kadıköy escort instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Sinop Escort Escort Eskişehir Şanlıurfa Escort Gaziantep Escort Şanlıurfa Escort Escort Elazığ Niğde Escort Escort Artvin Gaziantep Escort Bayan Mardin Escort Rize Escort Escort Eskişehir Malatya Escort Malatya Escort Bayan Hatay Escort Escort Hatay Yalova escort Kuşadası Escort Kastamonu Escort betvole.com Burdur Escort Gümüşhane escort ısparta escort Kütahya Escort Sinop Escort Zonguldak Escort Sivas Escort Elazığ Escort Manisa Escort Escort Nevşehir Artvin Escort Bayan Afyon Escort Bayan Kıbrıs escort bayan Çanakkale Escort bayan Ordu Escort Bayan Giresun Escort Marmaris Escort Bayan Tekirdağ Escort Van escort Sakarya Escort Niğde Escort Nevşehir Escort Edirne Escort Çanakkale Escort Yozgat Escort Sivas Escort Kütahya Escort Edirne Escort Trabzon Escort Erzincan Escort Rize Escort Diyarbakır Escort Bolu Escort Erzurum Escort Ordu Escort Yozgat Escort Giresun Escort Beylikdüzü Escort Escort Antalya Escort Alanya Escort Adana Escort Alanya Sakarya Escort Bolu Escort Bayan Adana Escort Bayan Bursa Escort Bayan Escort bursa Didim Escort Zonguldak Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Afyon Escort Bayan Yalova Escort Bayan kıbrıs escort bayan Diyarbakır Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan ısparta escort bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Escort Tekirdağ Escort Trabzon Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Escort Bodrum Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Escort beylikdüzü Escort beylikdüzü Escort Gaziantep Antep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Escort mersin Escort samsun Beylikdüzü Escort kayseri escort Escort Samsun Bursa escort eryaman escort mersin escort adana escort hoşgeldin bonusu hoşgeldin bonusu veren bahis siteleri Trbet betting-bonus.live nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz bahis-rehberi2.com betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz super-bahis.live superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live casino-siteleri.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz canli-bet.live betting-bonus.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz bixbett.com superbahis-casino.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz Unussedleo price Stellar price Bitcoin Cash price EOS price Litecoin price Binance Coin price Swipe price Dai price Ardor Price Energi price Luna Coin price iExec RLC price Chiliz price Molecular Future price TomoChain price Loom Network price EDC Blockchain price Ethereum Classic price Hedera Hashgraph price Crypto Coin Price Bitcoin Price Hd Dizi İzle denizli escort aydın escort manisa escort muğla escort eskişehir escort tekirdağ escort kocaeli escort edirne escort düzce escort konya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort uşak escort balıkesir escort malatya escort kayseri escort burdur escort kıbrıs escort afyon escort ordu escort çorum escort maraş escort trabzon escort mardin escort sivas escort elazığ escort van escort urfa escort ağrı escort sakarya escort diyarbakır escort samsun escort hatay escort antep escort kıbrıs escort kıbrıs escort kütahya escort yalova escort çanakkale escort giresun escort kastamonu escort rize escort yozgat escort niğde escort adana escort erzurum escort zonguldak escort tokat escort bolu escort avcılar travesti alanya escort karşıyaka escort konak escort gaziemir escort buca escort kadıköy escort şişli escort başakşehir escort pendik escort mecidiyeköy escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bakırköy escort
wso shell hacklink panel hacklink kaliteli hacklink adresi hacklink al hacklink panel hacklink satış garantili hacklink  instagram takipci hilesi